INSATT – MED HUVUDET PÅ SKAFT OCH NÄSA FÖR AFFÄRER

Insatt vill förändra juristmarknaden. Som bolagsjurister har vi lärt oss att fokusera på rätt saker, att bygga långsiktigt och ge användbara verktyg till organisationen. Vi har gedigen erfarenhet att jobba direkt i linjen och förstår vikten av att stödja affären. Det är vi som är Insatt.

BEHOVSPRÖVAD RÅDGIVNING MED BREDD

Vi är övertygade om att proaktivt arbete gör att ni kan minska era advokatkostnader på sikt. Vi hjälper er gärna med att inventera era behov.

EFFEKTIVITET OCH FÖRUTSEBARHET

Genom att vi tillämpar fastpris-upplägg och abonnemangslösningar kan ni få kontroll över era juristkostnader. Vi fungerar gärna som er outsourcade bolagsjuristfunktion.

VÅRA TJÄNSTER

DIN BOLAGSJURIST


Engagerad affärsjuridisk rådgivning som gör skillnad.

RISKHANTERING


Vi hjälper dig att inventera och analysera risker i ditt företags verksamhet.

BOLAGSSTYRNING


Bollplank i styrelse- och ägarfrågor.

UTBILDNING


Vi erbjuder ett antal färdiga utbildningspaket och tar gärna fram specialanpassade kurser.

KONTAKTA OSS

Anna-Lena Isaksson

Grundare & Jurist, Jönköping

anna-lena@insatt.com

073-620 01 20

Anna-Lena

Emelie Terlinder

Grundare & Jurist, Jönköping

emelie@insatt.com

073-620 01 22

Emelie

Jenny Askerlund

Marknadsansvarig & Paralegal

jenny@insatt.com

073-620 01 23

Jenny

Michaela Ulvenhag

Jurist, Jönköping

michaela@insatt.com

073-620 01 21

Michaela

Linda Löfgren

Jurist, Jönköping

linda@insatt.com

073-620 01 24

Linda

Sven Engquist

Senior rådgivare, Jönköping

sven@insatt.com

070-6382802

Sven

Daniel Glaad

Jurist, Jönköping

daniel@insatt.com

073-6200125

Daniel

Gitten Engquist

Ekonomiansvarig, Jönköping

gitten@insatt.com

070-5662332

Gitten

BLI INSATT I VÅR HISTORIA

Historien om Insatt började redan 2007. Med huvudena på skaft, fötterna på jorden och en god portion humor byggde vi upp en juristfunktion på Husqvarna AB (publ) i Huskvarna. Sedan dess har vi aldrig tappat kontakten även om våra respektive karriärer har lett oss på olika vägar. Genom åren har vi haft mer eller mindre galna tankar om vilken verksamhet vi skulle starta för att få möjligheten att arbeta tillsammans igen. Detta kokade så småningom ner till Insatt. Vi ville utmana en konservativ rådgivningsbransch och erbjuda handfasta råd baserade på praktiska erfarenheter; det vi själva skulle vilja köpa helt enkelt.

Vi ville också bygga en företagskultur med inspiration, glädje och driv och låta våra gemensamma värderingar genomsyra allt vi gör. Vi avsätter därför en del av vinsten till välgörande ändamål. En annan vinstandel används till personalaktiviteter. Vi är nämligen övertygade om att alla värden inte är ekonomiska. Eller som Jenny som är anställd hos oss skrev på Facebook: ”Insatt är ett företag som helt arbetar efter filosofin och faktumet att lyckliga grisar ger bättre kvalitet på slutprodukten. Det är kul att vara Insatt”. Det är för övrigt Jenny som ska ha cred för namnet ”Insatt” som hon kläckte över en lunch, briljant tycker vi!

”Emelie har en skarp hjärna och ett stort hjärta och utmanar mig ständigt att tänka efter en gång extra. Genom att vara nyfiken och pragmatisk är hon en kreativ förhandlare som når resultat.”

Anna-Lena om Emelie

”Anna-Lena har en fantastisk affärsnäsa, gör knivskarpa analyser och inspirerar mig ständigt med nya idéer. Hon har också en genuin omtanke om andra människor vilket gör att hon vinner respekt hos såväl kunder som motparter.”

Emelie om Anna-Lena

NYHETER

logga