Dags att se över era avtalsmallar – NL 17 ersätter NL 09

Insatt bjuder in till frukostseminarium!


NL-villkoren ges ut av nordiska teknikindustriorganisationerna och är väl kända och etablerade på marknaden. Villkoren används vid leverans av bland annat maskiner och elektronisk utrustning. Den europeiska motsvarigheten är Orgalime S 2012. Förändringar i teknikindustrin sker kontinuerligt och för att följa den utvecklade branschen, har en omarbetad version av NL-villkoren trätt i kraft, vilket innebär att NL 09 nu ersätts av NL 17.

NL 17 innehåller en rad förändringar och nyheter. Den mest uppmärksammade förändringen är att ett helt nytt avsnitt om säljarens ansvar vid överträdelse av bland annat upphovsrätt eller patent (immaterialrättsintrång) har tillkommit. I de nya villkoren har även vissa punkter ändrats för att motsvara villkoren i Orgalime S 2012. Betalningsreglerna har förenklats och preciserats och en generell ansvarsbegränsningsklausul som begränsar ansvaret till direkta förluster har införts.

En annan nyhet är att tvister om belopp som understiger 50 000 EUR nu ska prövas av allmän domstol i säljarens land, vilket medför att fler förväntas pröva sin tvist och inte avskräcks av de höga kostnader som ett skiljeförfarande ofta kan medföra.

 

Välkommen på frukost!

Vi bjuder in till ett frukostseminarium den 4 september kl 08.00 där vi går igenom de nya villkoren lite närmre. Kaffe och fralla står framdukat från 07.45.

Anmäl dig via mail till jenny@insatt.com. Senast den 29 augusti vill vi ha din anmälan. Antalet platser är begränsade och det är först till kvarn som gäller.

 

Har du frågor innan den 4 september är du välkommen att kontakta oss på info@insatt.com.