Vi välkomnar Sven Engquist, vårt senaste tillskott!

Det är med stor glädje vi presenterar vårt senaste tillskott och välkomnar Sven Engquist till den växande Insatt-familjen! Efter 10 år som VD för Falck Sverige är han numera Insatt på heltid! Helt fantastiskt tycker vi och vår vana trogen presenterar vi honom med tre snabba.


Vem är du?
Hyggligt erfaren och rutinerad. Sägs vara skicklig problemlösare och förhandlare med en moralisk kompass.

Varför valde du Insatt?
Insatt har en affärsmodell som ger kunderna en effektivare juristleverans. Både avseende ekonomi och faktiskt utfall. Som CEO under många år blev jag ofta överraskad av de höga advokatfakturorna. Det är stimulerande att få vara med och effektivisera en konservativ bransch.

Vad tillför du?
Insatt erbjuder en uppgraderad form av tvistlösningsprocess. Den innebär ett nytt moment i att man avvaktar att ta in jurister/advokater som försöker lösa tvisten på legal grund. I stället går vi in med en lösning som bygger på en uppgörelse på affärsmässig grund.

Modellen har snabbt visat sig ge ett betydligt bättre utfall för de oeniga parterna, både ekonomiskt och för den fortsatta affärsrelationen. Här anses min erfarenhet ge de förutsättningar som är nödvändiga för rätt utfall.