"Måste vi verkligen uppdatera vårt artikel 30-register?"

"Måste vi verkligen uppdatera vårt artikel 30-register?"
TaggarDataskyddGDPRNyhet

Som dataskyddsjurister får vi ofta just denna fråga i samband med att företag vänder sig till oss för hjälp med att förbättra deras eget dataskyddsarbete. Det korta svaret på frågan är ”Ja!”. Enligt GDPR räcker det inte med att följa GDPR; ni behöver även kunna visa att ni följer förordningen och en del i det är att ha ett uppdaterat artikel 30-register (behandlingsregister). Vilka uppdateringar ni behöver göra och dessas orsaker kan vara av skilda slag, men kan förenklat sammanfattas till att saker och ting förändras.